Välkommen till oss

Välkommen till Föreningen Nordsvenska Hästen Norrbotten.
Föreningen Nordsvenska Hästen i Norrbotten anordnar kurser och aktiviteter inom avel, körning och ridning!
Kom ihåg att oavsett vilken ras du har så är du välkommen som deltagare på våra kurser!

 

Kommande aktiviteter

Med tanke på det allvarliga läge som råder och de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten och regeringen har Svenska Hästavelsförbundets styrelse beslutat att ställa in avelsvärderingarna på samtliga platser, dvs. Skara 5 april, Wången 19 april och Piteå 25 april.
Vi håller oss uppdaterade angående utvecklingen under våren för att se om det är möjligt att genomföra avelsvärderingar vid ett senare tillfälle!
Berörda hästägare blir kontaktade via mejl.

Kontakta oss

Föreningen Nordsvenska Hästen
Helene Skogqvist lennartenberg@telia.com