Styrelse 2019

Välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen för önskemål om aktiviteter!


Ordförande
Helene Skogqvist, Pålänge
lennartenberg@telia.com

Vice ordf. 
Knut Enström, Bondersbyn, Kalix
knut.enstrom@telia.com

Kassör
Peter Johansson, Lilla Edet, Överkalix
peter.lillaedet@gmail.com

Sekreterare
Jan-Olof Hedström, Alvik, Luleå
janolof.hedstrom@gmail.com

Ledamot
Johanna Engman, Krokträsk, Niemisel
jengman80@gmail.com

Suppleant/ungdomsansvarig
Anna Grunditz, Siknäs, Töre
anna_grunditz@hotmail.com

Suppleant
Margareta Korvi, Kurravaara
margareta.korvi@gmail.com

Ungdomsrepresentant
Elsa Lindbäck