Styrelse 2023

Välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen för önskemål om aktiviteter!


Ordförande
Helene Skogqvist, Pålänge
lennartenberg@telia.com

Vice ordf., körkursansvarig
Knut Enström, Bondersbyn, Kalix
knut.enstrom@telia.com

Kassör
Peter Johansson, Lilla Edet, Överkalix
peter.lillaedet@gmail.com

Sekreterare
Anna Åberg, Muskus
aberg.anna11@gmail.com

Ledamot
Anna-Caisa Lindbäck
anna-caisa@sidalen.se

Suppleant
Ann-Christin Georgsson
baastula@hotmail.com

Suppleant
Jaana Aalamäki
info@kalixost.se

Ungdomsrepresentant, PR ansvarig
Elsa Lindbäck
lindbackelsa4@gmail.com