Styrelse 2021

Välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen för önskemål om aktiviteter!


Ordförande
Helene Skogqvist, Pålänge
lennartenberg@telia.com

Vice ordf. 
Knut Enström, Bondersbyn, Kalix
knut.enstrom@telia.com

Kassör
Peter Johansson, Lilla Edet, Överkalix
peter.lillaedet@gmail.com

Sekreterare
Johanna Engman, Krokträsk, Niemisel
jengman80@gmail.com

Ledamot
Anna-Caisa Lindbäck
anna-caisa@sidalen.se

Suppleant
Anna Åberg, Muskus

Suppleant
Margareta Korvi, Kurravaara
margareta.korvi@gmail.com

Ungdomsrepresentant
Elsa Lindbäck