Kurs i skogskörning med Lars-Åke Johansson 12-13 november

Kursen kommer att genomföras i skogen hos Knut och Janna i Brattland, Kalix. Deltagaravgift 1900 kr, inklusive fika och lunch!
Möjlighet till övernattning och boxplats finns.
Anmälan till Johanna Engman 070-349 33 32 eller jengman@gmail.com, alt. Helene Skogqvist 070-325 32 52, lennartenberg@telia.com