Bjuck 2078 e. Bergakung 1883 u. Dundra ue. Ukne 1901
Ägare: KB Nyholmen, Storvägen 65, 952 04 PÅLÄNGE
Tel. 070-325 32 52 lennartenberg@telia.com
 

Dacke 2024 e. Smedsmo Lindar 1978 u. Datzy 22690 ue. Mats 1838
Ägare:Lars-Olof Lundgren, Västra vägen 104, 944 92 BLÅSMARK
Tel. 070 338 07 87 

Isman 1983 e. Manne 1836 u. Lovis 22057 ue. Ämne 1680
Ägare: Sidalen Häst
Tel. 070-255 44 43 anna-caisa@sidalen.se

Porter 2026 e. Pegasus 1917 u. Undra 23289 ue. Bergakung 1883
Ägare: Sidalen Häst
Tel. 070-255 44 43 anna-caisa@sidalen.se