Bjuck 2078 e. Bergakung 1883 u. Dundra ue. Ukne 1901
Ägare: KB Nyholmen, Storvägen 65, 952 04 PÅLÄNGE
Tel. 070-325 32 52 lennartenberg@telia.com
 

Isman 1983 e. Manne 1836 u. Lovis 22057 ue. Ämne 1680
Ägare: Sidalen Häst
Tel. 070-255 44 43 anna-caisa@sidalen.se

Isman står på station hos Cecilia Hamilton & Dick Ferguson i Almunge, säsongen 2020

Porter 2026 e. Pegasus 1917 u. Undra 23289 ue. Bergakung 1883
Ägare: Sidalen Häst
Tel. 070-255 44 43 anna-caisa@sidalen.se